Ključna priprava

Naš vodja projekta izvede z inštalaterji in izvajalci gradbenih del uvajalni sestanek z navodili za delo. Rezultat so jasna razdelitev del in odgovornosti, definirana merila kakovosti in termini izvedbe po aktivnostih. Ta faza ključno pripomore k odlični končni izvedbi.

Brezhibna izvedba

Naši strokovnjaki aktivno sodelujejo ves čas med izvedbo PROVENT prezračevalnega sistema. Opravimo končno montažo varčnih nap, električni priklop vseh elementov, zagon in šolanje vaših uporabnikov. Tako imamo stalen pregled nad aktivnostmi projekta, da lahko zagotovimo brezhibno delovanje.

Konec šele,
ko je naročnik zadovoljen

Naše sodelovanje se ne konča po zagonu sistema. Določeno obdobje spremljamo obratovanje kuhinje in preverjamo učinkovitost delovanja. Posebnim željam in potrebam prisluhnemo s prilagajanjem nastavitev sistema. Projekta je konec šele, ko je naročnik popolnoma zadovoljen.