Niezbędne etapy przygotowania

Nasz kierownik projektu przeprowadza spotkanie wprowadzające z instalatorami i wykonawcami. Rezultatem jest jasny podział pracy i obowiązków, zdefiniowane kryteria jakości i terminy realizacji poszczególnych działań. Faza ta jest kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do doskonałej wydajności końcowej.

Bezbłędna realizacja

Nasi eksperci są aktywnie zaangażowani w cały proces wdrażania systemu wentylacji PROVENT. Przeprowadzamy ostateczną instalację energooszczędnych okapów, podłączenie elektryczne wszystkich elementów, uruchomienie i szkolenie użytkowników. W ten sposób mamy stały przegląd działań projektowych, aby zapewnić bezawaryjną pracę.

Koniec tylko wtedy,
gdy klient jest zadowolony

Nasza współpraca nie kończy się w momencie uruchomienia systemu. Monitorujemy działanie kuchni przez określony czas i sprawdzamy wydajność pracy. Spełniamy konkretne życzenia i potrzeby, dostosowując ustawienia systemu. Projekt kończy się dopiero wtedy, gdy klient jest w pełni usatysfakcjonowany.