Loading...

Centralno upravljanje

Vsi elementi PROVENT prezračevalnega sistema, od ventilatorjev in regulacijskih elementov do kuhinjskih nap, so vezani na eno regulacijsko omaro. To ne prinaša le vseh prednosti centralnega upravljanja, ampak tudi močno poenostavi električne inštalacije.

Univerzalna rešitev za vse kuhinje

V regulacijsko omaro je vgrajen visokozmogljiv krmilnik z enakim krmilnim programom. Ta ponovljivost programa zagotavlja veliko zanesljivost obratovanja in hitrejši servis. Program je modularen in lahko pokriva vsakršno kombinacijo odvodov in dovodov zraka za kakršno koli profesionalno kuhinjo.

Najboljše možne razmere za delo

Regulacijski sistem KIVENTIS samodejno prilagaja odvod zraka za vsako kuhinjsko napo trenutni aktivnosti termičnih elementov, skrbi za doseganje zaželenih temperaturnih pogojev za delo, optimizira prezračenost prostora in hkrati zmanjšuje možnost prepiha na najmanjšo možno mero.

Izjemni prihranki pri stroških energije

Regulacijski sistem KIVENTIS v kombinaciji z visoko učinkovitimi napami dosega tudi več kot 80 % prihranka pri stroških za ogrevanje zraka v grelni sezoni in čez vse leto tudi več kot 50 % prihranka pri stroških za električno energijo ventilatorjev.

Vse informacije na dlani

Zaradi visoke stopnje avtomatiziranosti prezračevalnega sistema ni nobene potrebe po ročnem upravljanju, zato se lahko v celoti posvetimo kuhanju. Vseeno pa ga lahko enostavno upravljamo ročno na panelu, občutljivem za dotik. Krmilni panel služi predvsem kot informator o stanju sistema in potrebnih čistilnih ali servisnih posegih. Deluje tudi kot diagnostik morebitnih napak, kar poenostavi servisiranje.

Daljinski nadzor in diagnostika

Regulacijski sistem KIVENTIS je lahko po spletu povezan z našim servisnim centrom, kar omogoča daljinsko obveščanje in nadzor prezračevalnega sistema. Tako lahko tudi na daljavo veliko hitreje predvidimo morebiten preventivni servisni poseg, optimiziramo delovanje sistema ali odpravimo morebitne težave.

Združljivost s preteklimi sistemi

Prednost regulacijskega sistema KIVENTIS je v tem, da pri njegovem razvoju posvečamo veliko pozornost združljivosti s starejšimi prezračevalnimi sistemi. To povečuje varnost vaše investicije in omogoča posodabljanje brez visokih stroškov.

Loading...

Patentirano odvajanje odpadnega zraka

Visoko učinkovita napa MEDIA ima patentirano konstrukcijo sesalnega območja s filtri pod napo, kar zagotavlja učinkovito odvajanje odpadnega zraka izpod nape z do 30 % manjšo količino zraka. S tem se ustrezno znižajo stroški delovanja ventilatorjev in ogrevanja zraka v času grelne sezone.

Prezračevalni sistem za profesionalne kuhinje - Provent
Prezračevalni sistem za profesionalne kuhinje - Provent

Odlična prezračenost, minimalen prepih

MEDIA dosega zelo enakomerno prezračenost prostora okoli nape z vpihom svežega zraka skozi reže po celotnem zgornjem obodu nape. Reže so nastavljive za najprimernejši domet in količino zraka. Delovni prostor pred elementi za kuhanje je dodatno in intenzivneje prezračen z vpihovanjem svežega zraka skozi perforirano prednjo stranico nape.

Prezračevalni sistem za profesionalne kuhinje - Provent

Sveži zrak za celotno kuhinjo

Iz kanalskih priključkov na vrhu visoko učinkovite nape MEDIA lahko razpeljemo sveži zrak iz glavnega prostora tudi v druge prostore kuhinje. Tako dosežemo celovito prezračenost tudi pri pripravi hrane, pomivanju posode in v vseh drugih kuhinjskih prostorih.

Varčno ogrevanje svežega zraka

Visoko učinkovita napa MEDIA lahko sveži zrak ogreje s toplotno energijo odpadnega zraka. Ko je temperatura zraka pod napo okoli 30 °C, lahko v grelni sezoni brez dodatnega ogrevanja ogrejemo sveži zrak z 0 °C na okoli 19 °C. Za ploščnim prenosnikom toplote je v napo vgrajen še vodni grelnik, ki po potrebi dogreje dovajani sveži zrak. Majhni ploščni prenosniki toplote, vgrajeni v napo MEDIA, služijo tudi kot tretja stopnja filtracije zraka.

Izjemno učinkovita filtracija zraka

V visoko učinkovito napo MEDIA je vgrajen tristopenjski sistem filtracije zraka: labirintni filtri, pleteni kovinski filtri in ploščni prenosniki toplote. Gre za enega najučinkovitejših mehanskih sistemov filtracije, ki odstrani domala 100 % vseh oljnih delcev v velikosti sedem mikrometrov in več (11-krat manjših od debeline človeškega lasu), kar je izmeril certificirani inštitut DMT v Nemčiji.

Najnižji stroški čiščenja

Sistem prezračevanja z visoko učinkovito napo MEDIA ima najnižje stroške čiščenja v primerjavi z drugimi sistemi z vračanjem toplote. Vsi filtri, skupaj s ploščnimi prenosniki toplote, se perejo v pomivalnem stroju, kar omogoča, da lahko pretežni del pranja in čiščenja izvaja kuhinjsko osebje. Za pranje ploščnih prenosnikov toplote je primeren vsak pomivalni stroj v profesionalni kuhinji.

Najnižji stroški vzdrževanja

Sistem prezračevanja z visoko učinkovito napo MEDIA ima najnižje stroške vzdrževanja v primerjavi z drugimi sistemi z vračanjem toplote. Izjemno učinkovita filtracija zraka podaljša čas do naslednjega čiščenja kanalov in odvodnega ventilatorja. Ker je sistem vračanja toplote zraka že vgrajen v napo, ni potrebna prezračevalna naprava z vračanjem toplote in izredno kompleksnimi filtri, ki so dragi in zahtevni za vzdrževanje.

Loading...

Sveži zrak skozi prednjo stranico

Sveži zrak, ki prehaja skozi perforirano prednjo stranico nape CONVECTA, omogoča odlično prezračenost prostora pred konvekcijskimi pečicami. Hkrati preprečuje, da bi odpadni zrak ob odpiranju vrat konvekcijske pečice ušel pod strop kuhinje, in ga hitro vrača nazaj v napo.

Učinkovit zajemalni volumen

Velik zajemalni volumen pod napo CONVECTA je nekakšen zalogovnik, ki omogoča, da lahko napa deluje z manjšim pretokom zraka, kot bi bil potreben v času odpiranja vrat, ko kratkočasno nastanejo velike količine pare in odpadnega zraka.

Varčno ogrevanje svežega zraka

Nad konvekcijskimi pečicami je temperatura odvedenega zraka pogosto višja od 30 °C. V grelni sezoni lahko vgrajeni mali ploščni prenosniki toplote ogrejejo dovedeni zrak na želeno temperaturo. Napa CONVECTA nima vgrajenega vodnega grelnika za dogrevanje zraka, kot ga ima napa MEDIA. Sistem regulacije s samodejnim prilagajanjem količin dovedenega in odvedenega zraka pogojem kuhanja skrbi, da prihaja iz nape vedno nastavljena temperatura vpihanega zraka.

Dvostopenjska filtracija odpadnega zraka

V visoko učinkovito napo CONVECTA je vgrajen dvostopenjski sistem filtracije zraka – pleteni kovinski filtri in ploščni prenosniki toplote, ki ob vračanju toplote skrbijo tudi za filtracijo. Filtracijski sistem je vgrajen v prednji del stenske nape, kar poveča sesalno učinkovitost nape ob odpiranju vrat konvekcijske pečice.

Loading...

Kdaj izbrati napo EXTRACTA

Klasična odvodna napa EXTRACTA je idealna, ko izbira varčne nape z vračanjem toplote ni ekonomsko upravičena, predvsem zaradi manjšega pretoka zraka ali manj intenzivnega delovanja termičnih elementov. Napa EXTRACTA deluje v kombinaciji z visoko učinkovito napo MEDIA, tako da sistem regulacije kompenzira odvod zraka iz nje z večjim dovodom zraka skozi visoko učinkovito napo MEDIA.

Varčevanje z energijo

Odvodna napa EXTRACTA ima pretok zraka vedno reguliran glede na intenzivnost kuhanja in tako varčuje z energijo. Prihrani tudi več kot 50 % toplotne energije za ogrevanje zraka in električne energije za ventilatorje.

Eno- ali dvostopenjska filtracija

Napa EXTRACTA nad termičnimi elementi za kuhanje ima vedno dvostopenjsko filtracijo zraka – labirintne filtre in pletene kovinske filtre. Napa EXTRACTA nad pomivalnimi stroji pa ima samo labirintne filtre.

Ventilatorske naprave

Odvodni ventilator

Odvodni ventilator je lahko strešni ventilator ali ventilatorski boks. Elektromotor, ki je lahko EC ali s frekvenčno regulacijo, je vedno ločen od toka zraka. Več kuhinjskih nap ima lahko en skupen ventilator ali pa ima vsaka napa svojega. Z ventilatorjem mora biti vgrajena zapiralna žaluzija z elektromotornim pogonom. Po potrebi je lahko dodan dušilnik zvoka.

Dovodna ventilatorska naprava

Uporablja se za dovod zraka v varčne kuhinjske nape z vgrajenimi ploščnimi prenosniki toplote. Lahko je notranje ali zunanje izvedbe. Z ventilatorjem so vedno zapiralna žaluzija z elektromotornim pogonom, predfilter M5, glavni filter F7 in glikolni hladilnik ali hladilnik za direktno ekspanzijo hladilnega plina. Po potrebi je lahko dodan dušilnik zvoka.

Dovodno-odvodna ventilatorska naprava

Dovodno-odvodna ventilatorska naprava je vedno kombinirana s ploščnimi prenosniki toplote. Uporablja se za večje kuhinje za odvode zraka iznad termičnih elementov, kjer ni maščob in drugih delcev (pomivanje posode, pečenje kruha in slaščic …) in za prezračevanje drugih prostorov s posebnimi tehnologijami.

Prezračevalni sistem za profesionalne kuhinje - Provent

Ostale naprave

Hladilne naprave

V učinkoviti profesionalni kuhinji je poleti obvezno hlajenje zraka. Sistem KIVENTIS lahko uporablja tri osnovne sisteme hlajenja:

  • Uporaba hladne vode iz skupnega sistema za celoten objekt.
    V hladilnem registru dovodne naprave mora biti mešanica vode in glikola, da hladilna tekočina pozimi ne zamrzne.
  • Toplotna črpalka zrak-voda
    V toplotni črpalki mora biti mešanica vode in glikola. Pozimi gre grelni medij v ogrevalni register v varčni napi, poleti pa gre hladilni medij v hladilni register na dovodni ventilatorski napravi.
  • Hladilna naprava na direktno ekspanzijo
    Hladilna naprava DX je vezana na hladilni register v dovodni ventilatorski napravi.

Regulacijski elementi

Regulacijski del prezračevalnega sistema vključuje različne regulacijske elemente in različne senzorje – regulacijske lopute, regulatorje pretoka zraka, tipala temperature, tipala tlaka in drugo.

Sistem nevtralizacije vonjav
iz odpadnega zraka Oksiair

Vonjave, ki prihajajo iz kuhinje v okolje, postajajo v urbanih središčih vse večja težava. Za nevtralizacijo vonjav lahko v PROVENT prezračevalni sistem vgradimo sistem OKSIAIR z napravo za oksidacijo odpadnega zraka. Naprava za oksidacijo razgrajuje tudi delce maščob, s čimer še dodatno zmanjša zamazanost odvodnega kanala in ventilatorja.